बुधवार, 16 जून 2010

करिअर मध्ये सफलता गुण व ग्रहयोग यांचा संबंध


नोकरी-धंद्या मध्ये सफलता व प्रगती होण्या साठी व्यक्ति मध्ये अनेक गुण असावे लागतात. सर्वच गुण एकाच  व्यक्ति मध्ये सापडणे संभव नसते. कोणा कडे  योग्यता आहे तर कोणास बराच अनुभव  असतो. कोणी व्यक्ति अपल्या कर्यक्षेत्रामध्ये स्नेह पूर्ण व सहयोगपूर्ण व्यवहार असल्याने सफल होतो. तर कोणी बोलण्याच्या चातुर्या मुळे जम बसवून असतो काही  कार्यनिष्ठा असल्याने सफलता  प्राप्त करुन घेतात. अपल्या कार्यशक्ति व दक्षता यांचा सर्वोतम उपयोग करुनच आजच्या गळेकापू स्पर्धेच्या युगामध्ये पुढे जाण्याचे साहस करुशकतात. ज्योतिष शास्त्रा अनुसार कोणत्या ग्रहांमुळे  व्यक्ति मध्ये कोणत्या गुणांचा विकास होतो ते आपण पाहुया......

1. कामाचे स्वरुप व त्याची जबाबदरी ओळ्खण्याची कुवत (Understanding The Job Responsibilities)
 काम लहान असो की मोठे ते करण्याची पद्धत एकसमानच असेलच असे नाही, प्रत्येक व्यक्ति कार्य आपल्या योग्यते  नूसार करतो.जेंव्हा कोणा व्यक्तिला आपले कामकाज नीट समझत नाही तेंव्हा त्याला त्या कार्यक्षेत्रा मध्ये अडचणींचा सामना करावा लागु शकतो. व्यक्तिचे  कार्य  उत्कृ्ष्ट बनवण्या साठी ग्रहांमध्ये गुरु ग्रहाचे कारकत्व बघतात.

कुण्डली मध्ये  गुरु बलवान व मार्गी असला व तो शुभ ग्रहांच्या प्रभाव मध्ये असला तर तो व्यक्तिस  अपल्या क्षेत्रात उतम ज्ञान असण्याची शक्यता जास्त असते.(Strong Jupiter suggests excellent knowledge). गुरु जन्म कुण्डली मध्ये नीच राशित (Guru in Neecha Rashi), वक्री वा अशुभ ग्रह  प्रभावा मध्ये असेल तर व्यक्ति मध्ये कामकाजा  संबधीत जाणकारी  कमी असु शकते. सर्व ग्रहांमध्ये  गुरु  ज्ञान  कारक ग्रह समजला जातो. गुरु ग्रह व्यक्तिस चांगली स्मरणशक्ति प्रदान करतो.त्या मुळे चांगल्या  स्मरणशक्तिच्या मुळे व्यक्ति अपल्या योग्यतेचा नेमक्या वेळी उपयोग करु शकतो.

2. कार्यक्षमता व दक्षता (Skills & Performance Through Astrology)
 कोणाही व्यक्ति मध्ये कार्यक्षमतेचा स्तर तपासण्या साठी कुण्डली मध्ये शनिची स्थिति बघीतली जाते.(Saturn's position is considered for judging skills).कुण्डली मध्ये शनि दशम भावशी संबंध असल्यास  व्यक्तिस कार्यक्षेत्र मध्ये अत्यंत अधिक कार्यभार असतोच असतो.काही वेळा असेही होते की व्यक्ति मध्ये उतम योग्यता असते परंतु त्याचे कार्या मध्ये मन  लागत नाही.
 अशा स्थिती मध्ये व्यक्ति अपली  योग्यतेचा पूर्ण उपयोग करु शकत नाही किंवा व्यक्तिचे बारावा भाव बलवान  (Strong 1२th house)  असल्यास व्यक्तिस आराम करण्याची आवड फार असते. त्यामुळे तो व्यक्ती आळ्शी बनतो. व अश्या स्थिति मध्ये व्यक्ति अपल्या उत्तरदायीत्वांशी ( कामा पासुन ) पळ काढतो. या जबाबदार्‍या पारिवारीक, सामाजिक, उपजिविकेच्या माध्यमा संबंधीत असु शकतात. शनि बलवान स्थिती मध्ये असल्यास व्यक्तिच्या कार्या मध्ये दक्षता येते.

3. कार्यनिष्ठा: (Analysis of Dedication through Jyotish)
 जन्म कुण्डली  अनुसार व्यक्ति मध्ये  कार्यनिष्ठा  भाव बघण्यासाठी दशम घराशी शनिचा संबध बघीतला जातो.(Saturn's relationship to the 10th house). आपल्या कार्याला अनुशासन बघण्यासाठी सूर्याची स्थिती बघीतली जाते. शनि व सूर्याच्या स्थिती अनुसार व्यक्ति मध्ये अनुशासन  भाव निर्माण होतो. शनि व्यक्तिला आपल्या जबाबदर्‍यांच्या प्रती सावध बनवतो. कुण्डली मध्ये  शनि जेंव्हा बलवान स्थीती मध्ये असतो तेंव्हा व्यक्ति आपल्या कार्याला वेळेवर पूर्ण करण्याचा प्रयास करते.


4. स्नेह, सहयोगपूर्ण व्यवहार (Co-operation & Cordial attitude at the workplace)
 कित्येकदा एखाद्या व्यक्ती मध्ये  योग्यता असते तो दक्ष देखिल असतो पण तो आपल्या कठोर व्यवहारा मुळे व्यवसायिक जगतात चांगले संबंध राखू शकत नाही. व्यवहारात  मधुरता नसल्यास कार्य क्षेत्रामध्ये व्यक्तिस टिकून काम करण्यात त्रास होतो ते सहज शक्य होत नाही. चन्द्र वा शुक्र कुण्डली मध्ये  शुभ भावांमध्ये असल्यास (Venus, Moon in auspicious houses) व ते शुभ प्रभाव टाकणारे असल्यास व्यक्ति मध्ये कमी योग्यता असुन देखिल ती व्यक्ती झटपट व सहजच  सफलता प्राप्त करते. अपल्या स्नेहपूर्ण व्यवहाराच्या जोरावर अशे लोक शीघ्र मन जिंकुन घेतात. गोष्टी जेंव्हा बिघडू लागतात हे आपल्या सहयोगपूर्ण व्यवहाराच्या जोरावर सांभाळून घेतात. चन्द्र वर जर कोणताही प्रकारे जर अशुभ प्रभाव असेल्यास व्यक्ति मध्ये सहयोग करण्याची वृत्ती नसते.

5. यान्त्रिक योग्यता (Technical Skills revealed by Jyotish)
 आजच्या जमान्यात  सफलता प्राप्त करण्यास व्यक्तिस कॉम्प्यूटर सारख्या यंत्रांचे ज्ञान असणे जरूरीचे आहे. कोणाही व्यक्तिस यंत्राचे ज्ञान त्यांचा वापर करण्याची क्षमता कशी आहे हे पाहण्या साठी मंगळ व शनि यांचा संबंध तपासावा लागतो. तसा तो संबंध असल्यासच ही योग्यता येते.(Aspect between Mars and Saturn) केतुस मंगळा प्रमाणे मानले जाते त्यामुळे केतुचा संबंध मंगळाशी असल्यास हीयोग्यता येते. अशा प्रकारे जेंव्हा जन्म कुण्डली माध्ये मंगळ, शनि व केतु पैकी दोन तरी ग्रहांचा संबंध नोकरी-धंद्या संबंधीत भावांचे कार्येश असता व्यक्तीस यंत्रांचे ज्ञान असते.

6.  वाकशक्ति (Communication Skills & Vedic Astrology)
 बुध जन्म कुण्डली मध्ये सुस्थिर असक्यास व्यक्तिस व्यापारिक क्षेत्रात सफलता मिळ्ण्याची संभावना चांगलीच असते. याच सोबत  बुध ग्रहाचा संबंध  दूसरा भाव किंवा भावेश यांच्याशी असल्यास व्यक्तिची वाकशक्ति उतम असते. वाकशक्ति प्रबल असता व्यक्तिस  त्यासंबंधीत क्षेत्रात चटकन सफलता प्राप्त करता येते.

10 टिप्‍पणियां:

 1. Aapala lekh uttam ahe. Jyotish he samagra shastra thodkyat utkrusht ritya samajawlele ahe. Abhar. Vadhu aani var kase nivadave ya baddal vyawaharik mrag darshan karave.

  उत्तर देंहटाएं
 2. guruji.
  majha janm 01 august 1985 roji dupari 12:35 minitani jhala aahe.....timing confirm mahit nahi majhe nav jitendra jadhav aahe aani janm palghar yethe jhala aahe, guruji jar me business kela tar mala yash aahe ka???

  उत्तर देंहटाएं
 3. Sir,My sons birth date-9 June 1981, Birth Time- 12.39 p.m, birthplace-Shrirampur, distt- Ahmednagar. My question is.-when will be his marriage, how will be his wife ,her place,whether arranged or love marriage, how will his married life? My email:- akkpune@gmail.com.

  उत्तर देंहटाएं
 4. माझी जन्म तारीख ._०१/०८/१९८२ माझी नोकरी बरोबर नाही.आणी वीवाह जमत नाही.काय आहे .नशीबात सागाल का ? गुरुजी

  उत्तर देंहटाएं
 5. मला बरोबर समजल नाही.माझ्या नशीबात काय आहे.विवाह योग आहे की नाही.असेल तर कधी.गुरजी सागा मला . ०१/०८/१९८२

  उत्तर देंहटाएं
 6. Sir,My birth date- 10 May 1983, Birth Time- 09.30 p.m, birthplace-Mandangad, distt- ratnagiri. My question is.-when will be my marriage, how will my wife ,her place,whether arranged or love marriage, how will my married life? how will my financial growth? and carrier, My email:- nileshtghanekar@gmail.com.

  उत्तर देंहटाएं
 7. Date 20-10-2015 timing 3:47pm locastion thane shree nagar dist thane. Mzya mulichi navaras kalavave

  उत्तर देंहटाएं
 8. Mazya mulichi navaras mala nandu.kasar1991@gmail.com milavi ashe vinanti

  उत्तर देंहटाएं
 9. Name-Sachin Janardhan Ghode
  DOB - 27/02/1994
  Birth Place - At Sinnar Tal Sinnar Dist Nashik 422103 (Maharashtra)


  Email Id - sachinghode888@gmail.com
  Mala kontya shetrat nokri lagel ani keva lagel kalwawe

  उत्तर देंहटाएं