सोमवार, 18 अक्तूबर 2010

स्वप्न शकुन ( स्वप्नांचे अर्थ )


स्वप्न शकुन

स्वप्नांचे अर्थ

भारतीय दर्शनशास्त्रानुसार  भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि  भविष्य यांचे सुक्ष्म स्वरुपात वायुमंडळा मध्ये उपस्थीत असतात.  जेंव्हा एखादी व्यक्ती नीद्रावस्थे मध्ये असते तेव्हा ती सूक्ष्माकार होउन आपल्या भूत आणि भविष्य यांच्याशी  संपर्क स्थापीत करते. हेच संपर्क स्वप्नांचे कारण आणि  स्वप्नांचे माध्यम बनते. 

॥ जे मनी नसे तेही स्वप्नी दीसे ॥
जी व्यक्ती सक्रीय असते ती स्वप्न बघते,आणि जी व्यक्ती स्वप्न बघत नाही ती व्यक्ती जीवंत असू शकत नाही. थोडक्यात प्रत्येक जीवंत व्यक्ती स्वप्न बघतेच. फक्त जन्माने अंध व्यक्ती स्वप्न बघू शकत नाहीत नहीं देख पण त्यांना स्वप्नात ध्वनी एकता येतो. म्हणजेच त्यांना देखिल स्वप्न पडते. आणि स्वप्न काय झोपतानाच पडतात असं नाही ती जागे पणी पण तर पडतात.  
स्वप्नांचे पुढील दोन प्रकार पडतात,
१ जागृत अवस्थे मधील स्वप्न
 जागृत अवस्थे मधील स्वप्न कवी, लेखक, प्रेमी-प्रेमीका, अविवाहित कीशोर, युवक-युवती यांना अधीक पडतात. हे  स्वप्न कलात्मक असतात . 

२ निद्रावस्थे मधील स्वप्न
 भारतीय दर्शनशास्त्रानुसार  भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि  भविष्यकाळ यांचा सुक्ष्म स्वरुपात वायुमंडळा मध्ये वावर असतो. जेंव्हा एखादी व्यक्ती नीद्रावस्थे मध्ये असते तेव्हा ती सूक्ष्माकार होउन आपल्या भूत आणि भविष्य यांच्याशी  संपर्क स्थापीत करते. हेच संपर्क स्वप्नांचे कारण आणि  स्वप्नांचे माध्यम बनते. एखाद्या वक्तीची साधाना खूपच प्रबल असते ती व्यक्ती जागे पणी देखील किंवा ध्यान अवस्थे मध्ये या भूतकाळ वा भविष्यकाळाशी संपर्क साधू शकतो. त्यालाव योगी अथवा द्रष्टा किंवा अंतरयामी बोलले जाते. 
 आपल्या अचेतन मानाची झेप खूपच मोठी असते. आपले अचेतन मनाचा वावर फक्त आपल्या शरीरा पर्यंतच  नसतो, ते विश्वाच्या कोणत्याही कोपर्‍यात जेंव्ह पाहीजे तेंव्हा पोहचू शकते. या मनाच्या शक्तीच्या माध्यमातूनच तीनही लोकांच्या कोणत्याही भागात जेंव्हा पाहीजे तेंव्हा पोहचता येते, आणि उसके कोठे काय चालले आहे हे जाणून घेता येते.
नीरर्थक स्वप्न कोणती ?
स्वप्न जागेपणी बघीतले त्याचे फलीत आपण स्वतः घडवायचे असते, तोकाही संकेत नसतो. तसेच दिवसभर ज्या विषयाशी आपला संबध आलेला आहे ते विषय. किंवा जोविषय आपण गेले काही दिवस मनात त्याचा विचार करतोय त्या विषयाचे स्वप्न पडले तर त्याचा अर्थ शोधण्यात काहीच लाभ नाही. तसेच मध्य रात्री झोप लागल्या बरोबर,  दूपारी झोपले असता, पडलेले स्वप्न कोणताही संकेत देत नसते अशीस्वप्न नीरर्थक समजावीत. रात्री जर अनेक स्वप्न पडली तर सुरवातीची स्वप्न नीरर्थक ठरतात शेवटचे स्वप्न फल देणारे ठरते.
स्वप्नांचे फल केंव्हा मिळते ?
  स्वप्न रात्री तीन वाजल्या पासून ते पहाटे सुर्योदया पूर्वी पडलेल्या स्वप्नांचे फलीत लवकरच मिळते साधारणतः सात दिवसा मध्ये आपल्याला याची प्रचीती येते. मध्य रात्री पडलेले स्वप्न ( रात्री १२. ते पहाटे ०३ दरम्यान पडलेले स्वप्न ) साधारणतः एक महीन्यात आपले फल देते. व मध्य रात्री पुर्वी पडलेली स्वप्न एक वर्षाभरा मध्ये आपले फल देते.
पहाटे पडलेली स्वप्न खरी होतात हा समज सर्वत्र आहे. पण त्यात काही प्रमाणात सत्य असले तरी जसे स्वप्न दीसले तसेच ते घडणार असे नसून विशीष्ट स्वप्न पडले असता त्याचे विशीष्ट अर्थ असतो.
 शुभ स्वप्न फल विचार :

1 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला डोक्यावर  घर जळताना दीसले, तर त्याला  अधीकार प्राप्त होण्याचा योग बनतो. ( जास्त मोठा अधीकार. )
2 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  कानात कुंडल, डोक्या वर मुकुट व गळ्यात मोत्याची माळ गातलेली दीसेल त्याला निश्चितच उच्चाधीकार व त्यातून लाभ  प्राप्त होतात.
स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला आपण आपल्या शत्रूंना पराजीत करताना दीसला तर त्याला बढती हमखास मिळते.
3 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  गाय, बैल, पक्षी, हत्ती यांच्यावर चढून स्वतः जर समुद्र  पार करताना पाहील्यास त्याला  जास्त मोठा अधीकार प्राप्त होण्याचा योग बनतो.
4 . एखाद्यास जर कमळाच्या पानावर बसून स्वतः खीर खाताना पाहीले तर त्याला राजकीय पद नवडणुक जिंकण्याचा योग वा मंत्री पद प्राप्त होते. 
5 . एखाद्या स्त्रीला जर स्वप्नात आपल्या योनिचे क्षेत्र विकसित होतान दीसले तर तीला निश्चीतच कोणत्या तरी  पुरुषाची संपत्ती प्राप्त होण्याचा योग असतो.
6 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला स्वतःचे सगळे केस गळून गेलेले व स्वतःला टक्कल पडलेले दीसेल  तर त्याला अमुल्य धनप्राप्ती होते.
7 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  कुंभार मडके बनवताना दीसल्यास त्याचे स्वतःचे दूखः लवकरच दूर होणार व धनलाभ होणार असे समजावे. 
8 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  स्वतः उंच भींतीवर बसलेले पाहील्यास सुख-संपत्ति प्राप्त होते.
9 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  स्वतःच्या वया पेक्षा मोठे झालेले दीसले तर त्याला मान-सम्मान प्राप्त होतो.
अशुभ स्वप्न फल विचार :
1 . एखाद्या स्त्रीला जर स्वप्नात  स्वतःला टक्कल पडलेले दीसले तर गरीबीचा सामना करण्याचे योग संभवतात. 
2 . एखाद्याला  स्वप्ना मध्ये जर  स्वतःस दुर्घटना घडताना दीसली तर लवकरच आजार पण संभवते.
3 . एखाद्याला  स्वप्ना मध्ये जर  स्वतः प्रवासा साठी वाहनद्वारे जाण्याची तयारी करताना दीसल्यास त्याला योजलेला प्रवास रद्द केलेलाच बरा कारण अपघात भय दीसते.
4 . एखाद्याला  स्वप्ना मध्ये जर  स्वतः आरशे फोडत असल्याचे दीसते त्याच्या परीवारात कोणाचा तरी  मृत्युसम संकट येते.
5 . एखाद्याला  स्वप्ना मध्ये जर  मुंग्याना स्वतः मारताना पाहील्यास व्यापार नाश संभवतो. 
6 .एखाद्याला  स्वप्ना मध्ये जर  स्वतःची नाव तूफानी वादळात फंसलेली दीसल्यास येणारा काळ  पुर्ण असण्याची ही सूचना समजावी. 
7 . एखाद्याला  स्वप्ना मध्ये जर  स्वतः  कडू औषध घेताना पाहील्यास जीवनात अनेक प्रकारच्या समस्या येण्याचे संकेत आहेत. 
8 . स्वप्नात रडणारे बालक दीसणे आजारपण व  निराशा यांची सूचना देते. 
प्रणय संबंधी स्वप्न फल विचार :
1 . एखाद्या स्त्रीला ( युवती ) जर स्वप्नात  रत्नजड़ीत आंगठी अथवा नेकलेस बघते तीचे वैवाहीक जीवन सुखी होते. 
2 . एखाद्या स्त्रीला ( युवती ) जर स्वप्नात स्वतःस  कोण्या मित्राने दीलेल्या बांगड्या घालताना पाहील्यास  शीघ्र विवाह होतो.
3 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला   कोणतेही सुंदर वस्त्र दीसल्यास त्याला मधुर स्वभावाची विदुषी पत्नी प्राप्त होते.
4 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला   औरत को घूंघट निकालते देखता है तो उसका दांपत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है।
5 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला   अपली हरवलेली वस्तु पुन्हा मिळवल्यास त्याला आगामी जीवनात  सुख मिळते .
6 . एखाद्या स्त्रीला ( युवती ) जर स्वप्नात स्वतःस  मेळा , यात्रा, जत्रा, कार्नीवल, मॉल, अथवा फॅशन शोमध्ये स्वतः भाग घेतला असेल,
 7 . अथवा त्यामध्ये लोक यांच्या कडे बघत असतील किंवा यांना बघण्यासाठी लोक येत असतील, किवा स्वतःस फीरताना पाहील्यास  योग्य नोकरी व योग्य पती प्राप्त होतो.
8 . एखाद्याला स्वप्ना मध्ये जर  इंद्रधनुष दिसल्यास वास्तविक जीवन सुखमय राहील.
 9 . एखादी अविवाहित युवती अपल्या  प्रेमीला कोण्या दुसर्‍याच युवतीशी विवाह करताना पाहीले तर तीचा विवाह शीघ्र होतो.
10 . स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला   कोणत्याही सुंदर व स्वस्थ्य नवजात बालकाला ( शिशु ) बघीतल्यास संतान प्राप्त होणार.
11 . एखाद्या स्त्रीला जर स्वप्नात पुरुष आंगठी भेट देताना दीसेल तर पती हिच्यावर खुपच प्रेम करेल.
मिश्रीत स्वप्न फल विचार :
1. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  जीवंत गीधाड दीसता सौभाग्य वृद्धि ,जर गीधाड आकाशात उंच उडताना दीसल्यास जास्त लाभदायक.
2. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला   साफ-सुथरी श्मशान भूमी दीसल्यास व्यापार  वृद्धि होईल. 
3. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  स्वतःस पुस्तक वाचताना पाहील्यास समाजात मान-सम्मान वाढतो.
4.स्वप्ना मध्ये जर मशीनने कोणासही गवत कापताना पाहील्यास  सौभाग्य वृद्धी होते.
5. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  कोण्या युवतीला कानातले ( कर्णफूल ) घालताना पाहील तर लवकरच शुभवार्ता ऐकण्यास मिळेल.
6. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला   धान्याची रास दीसेल तर स्वतःच्या परीश्रमाने सफलता प्राप्त होईल.
7. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या स्त्रीला   धान्याची रास दीसेल तर  सहज मार्गाने धनप्राप्त होईल.
8. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला स्वतः कॉफी अथवा चाहा  पीताना पाहील्यास त्याला जीवनात हर्ष्-उल्हास व समृद्धी लाभेल.
9. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  स्वतःच्या हात व पायात दुखत असल्याचे दीसल्यास धन प्राप्ती होते.
10. स्वप्ना मध्ये जर एखाद्या पुरुषाला  कारागीर बनून घर बनवताना पाहील्यास जीवनात अपार सफलता मिळेल. क्रमशः

150 टिप्‍पणियां:

 1. mala roj ratri swapanat jevan yete pan mi jevat nahi ghas ghetanaa swapan sampate yacha arth kay hoto sakali paaahate swapan padate

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. रात्री तुम्ही पोटभर जेवत जा म्हणजे जेवणाचे ताट समोर येणार नाही

   हटाएं
  2. रात्री जेवतांना घास काढून ठेवण्याची सवय लावा
   आपल्याला समाधान लाभेल. काढलेला घास बेसिन च्या खालच्या जागेवर ठेवा दूसर्या दिवशी काढून घ्या

   हटाएं
  3. स्वप्नात वाघ दिसला तर

   हटाएं
 2. Mala swapnat disle ki me eka uncha tekdi war ahe ani padto ahe tewdyat mi udaila lagto ani jag yete yacha artha kai

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. नमस्कार...
   याचा अर्थ तुम्ही एका कुत्री च्या प्रेमात पडलात


   ऊपलब्ध आणा

   हटाएं
  2. Mla aaj swatach lagn disale purn yacha arth kay aahe?Plz reply me

   हटाएं
  3. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

   हटाएं
  4. लवकरच तुम्ही शक्तीमान होणार आहात तयारीला लागा

   हटाएं
  5. Swapnat unch udatana baghitale tar dur dur pravas hoto

   हटाएं
 3. mala swapnat disle ki maze vadil expire zale aahet tar tyacha artha kay asel??

  उत्तर देंहटाएं
 4. Mala baryach vela ase swapn padate ki me khup dhawat aahe, sarv shaktinishi dhawat asate...khup sankat mage lagali aahet pan shevati me tyatun swatacha bachav karatech.

  Yacha arth kay asu shakto?

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. नमस्कार....

   अपेक्षीत यश मिळवताना खूप धडपड करत आहात

   हटाएं
  2. नमस्कार
   तुम्ही लवकरच ऑलिम्पिक मध्ये धावाल आणि सुवर्णपदक जिंकाल👍

   हटाएं
 5. swapnat mala thodese takkal padlele disle tyach arth kay asel aani nehmi mala devi dev swapnat distat aani tyanchyasamor me maze soubhgya akand rahude ashi prathna aste tyacha atha kay asel

  उत्तर देंहटाएं
 6. Maza Awapnat Mi Konache Kriyakram Karate ase disate aahe yacha artha kay

  उत्तर देंहटाएं
 7. mala eak dog mazya samor mazya anganat shi kartana disla
  Ani punha pravasat mazi kapadyachi bag harawte yacha arth kay
  priyanka

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. नमस्कार....

   पुढील काळात अनेक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

   kg .ast.
   7208338027

   हटाएं
  2. Swpnat jar kalya mungya jatana disat astil tar yacha arth kay hoto..

   हटाएं
 8. उत्तर
  1. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

   हटाएं
  2. Pani kontya rangache aste te sanga? tyavar uttar avlambun aahe

   हटाएं
  3. नमस्कार....

   पुढील काळात अनेक धन मार्ग निर्माण होऊ शकतात.

   kg .ast.
   7208338027

   हटाएं
 9. khup unch thhikani jane n tethun pudhe jata n yete bhiti vatane khali padnyachi mhnje kay???????

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

   हटाएं
  2. Nashib aal dyayla an padar nahi ghyayla.....

   हटाएं
 10. mala ratri swapnat mazi mavshi varlyach disal ti hi suhasini....yacha arth kay..

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

   हटाएं
  2. पुरी होईल तिची रात, ती जगल वरीस १०८.

   हटाएं
 11. mala sadhane madhe safed chafa disla ane tyavar khup sare sap majet rahat ahet ane tya thikani shiv ling ahe ase disale hyacha arth kai asu sakto?

  उत्तर देंहटाएं
 12. mala swapnat sarakhe train accident distat.. yacha arth kay.... ani kala ghoda kala pakshi disane.. pani,fish diasane yacha arth kay...... pls. reply me..........

  उत्तर देंहटाएं
 13. swpnat graha tare distat..kay artha ahe yacha...plz reply

  उत्तर देंहटाएं
 14. mazya swapnat nehmi, bolta bolta mazi dadh (daat- teeth) aapoaap tutte, yacha artha kay ???

  उत्तर देंहटाएं
 15. Mala swapnat kala sap paltana disato ,,, yacha arth kay aahe

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. Mala pan nehmi swapnat saap distat .....mostly naag ch astat .....ekda tar swapnat naag kaat takat hota aani sakali uthun tya jagi jaun pahila tar kharach kaat padli hoti .....aaj aatta uthloy te hi swapnat naag baghun ch .....eka thikani wachla hota ki swapnat saap jar ka chavla tar amap yash milta khup ch pragati hote aani ekda mala ha anubhav alela aahe ....parantu fakta mage laglyas kiva ektak baghat aslyas to kuldaivatacha kop asto aani apayash asta .....nakki ani achuk artha koan sangel ya shodha me ajunhi aahe ....Harsh Danve

   हटाएं
  2. mala sudha saap distat barech velela.. kal ratri mala kala nag disla mazya bedroom chya khidkitun aat yayala baghat hota ani lagech amchya gavchya gharachya baher valvaltana disla kay arth ahe yacha please koni sangal ka..me khup tention madhe ahe

   हटाएं
  3. mala sudha saap distat barech velela.. kal ratri mala kala nag disla mazya bedroom chya khidkitun aat yayala baghat hota ani lagech amchya gavchya gharachya baher valvaltana disla kay arth ahe yacha please koni sangal ka..me khup tention madhe ahe

   हटाएं
 16. swapnat police athva sainya parede kartana disle tar tyacha artha kay asato?

  उत्तर देंहटाएं
 17. mala swapnat trutiyapanthi disla.. mazakde pahun haat ware karat hote te.. what does it means?

  उत्तर देंहटाएं
 18. Aaj ratri swapn padale,
  Changale ki wait mahit nahi pan swapn padale...
  Kunitari sati jate. Ase te swapn hote.. sati jatana chitevarun 1 mulga palun gela..barich lok tyachya mage dhavale...

  उत्तर देंहटाएं
 19. mala swapnat samudra diste yacha artha kay to spashta karava mi ek stree aahe...

  उत्तर देंहटाएं
 20. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

  उत्तर देंहटाएं
 21. mala swapnat white horse disla tyacha arth kay asu shakto. swapn pahate suryodayapurvich aahe

  उत्तर देंहटाएं
 22. Mazi Barth date 2 oct 1989 ... 12:25 pm..
  Tar mazi janm kundali havi aahe. I am female....

  उत्तर देंहटाएं
 23. kaahi diwasapurvi mala swapnat disle ki maza aaila garam panyamule bhajlay aani mi khup radtey maza radu thambatach naahi

  उत्तर देंहटाएं
  उत्तर
  1. kaahi diwasapurvi mala swapnat disle ki maza aaila garam panyamule bhajlay aani mi khup radtey maza radu thambatach naahi

   हटाएं
 24. mala satan teen divasapasun bhutachi swapna yetahet yacha kay arth asu shakto te mala sanga plz.

  उत्तर देंहटाएं
 25. मला स्वप्नात गीधाड दिसले

  उत्तर देंहटाएं
 26. mazya swapnat mala eka bai kade khup sari manjrachi pille disali mi tya bai kade mazya mulisathi don manjarachi pille magitali

  उत्तर देंहटाएं
 27. Mazya swapnat mala 2 person ghayla ale hote truck gheun ani te mhatle ki kaam baas Zale chal ata ani gheun gale ani ghara javal sodle ani mhanale ki ticket. Nahi ata 6 month. Nantar yacha meaning. Sanga

  उत्तर देंहटाएं
 28. mala aaj swapna padle ki mi public toilet swacha kartey..ani tya toilet jawal jat astana rastyane baryach devanchya mothya murti disat hotya khas karun shankarachya..Plz
  help kara..farch aswastha watat ahe..mazi aaiche parva cancer che operation zale ahe.

  उत्तर देंहटाएं
 29. Jyotish madhle mala kalat nahi pan baryapaiki swapn zopet ji apli position asel ti badalnya sathi apla mendu aplyala uthavnyasathi ya swapnancha upayog karat asto tyamule apn dachkun jage hoto ani kus badalto ekhade swapn padlya nantar swatahache nirikshan karun paha anubhav yeil...

  उत्तर देंहटाएं
 30. mala swapanat gai (cow) martana disli yacha kay artha samjaycha

  उत्तर देंहटाएं
 31. Mala 2 varshapasun sakali swapna made Kali manase,kala mobile,kali TV,maji kali bike / kali vastu diste.mi khup pareshan aahe.ani mala mansik tanav nirman hotoy.asi ka hot asave mala.pl answer dya.thank u.

  उत्तर देंहटाएं
 32. Mala 2 varshapasun sakali swapna made Kali manase,kala mobile,kali TV,maji kali bike / kali vastu diste.mi khup pareshan aahe.ani mala mansik tanav nirman hotoy.asi ka hot asave mala.pl answer dya.thank u.

  उत्तर देंहटाएं
 33. mala ek swapna ale ahe ki maza ani mulicha mage whag 3diwasa pasun lagla. ahe dhogi ek zopadit ahot ek anholki waykti amhala vachvate plz answer me

  उत्तर देंहटाएं
 34. Mala ek swapna padle aahe tya madhe mala ek mothe shivling panyat diste aani tyabhovtali pach thond aslela nag aani mag gharat mi jopli aahe tya thikani ......yacha kay arth aahe pls ans...

  उत्तर देंहटाएं
 35. Mala ek swapna padle aahe tya madhe mala ek mothe shivling panyat diste aani tyabhovtali pach thond aslela nag aani mag gharat mi jopli aahe tya thikani ......yacha kay arth aahe pls ans...

  उत्तर देंहटाएं
 36. Please read in Marathi.
  Mala Skali sakali disle ki me eka navin market madhe gelo. Thithe baher thode jane chambhar,chota dukandar basle hote. Me tayana vicharle ke khali basement madhe kay aahe. Tyani mala sangitale Khali gelela parat yet nahi kahich loka 3 te 4 varshani wapas aale. Tyatlach ek jan mhanala khleche jangal dhakwa tyala. Aani thodya welane ke vetal udat udat aale ani nighun gele mazya kade baghitale pan nahi. me pahun palun gelo ani tithle manse hsayal lagle.
  Yacha arth kay.

  उत्तर देंहटाएं
 37. Majhya Aai la ek swapna padle pahate darmyan ek scenery type hota ki tila sarvatra Khup Khup chikhal disla n tithe mdhya vr ek mothya bundyacha zhad ahe... Tyala tekun ek maharaj or swami samarthan sarkhe koni tari baslyache disle.... Ani tithe Khup Sara chikhal hota aajubajula jya mule tila tyanchya prynt pochne shakya nvhte... Ase kahise swapna pahate 3.30 darmyan disle ani mg tila achank jagg ali.. Tr hya swapna cha artha ky asava.. ?

  उत्तर देंहटाएं
 38. इस टिप्पणी को लेखक द्वारा हटा दिया गया है.

  उत्तर देंहटाएं
 39. Mla swpnat nehemi as dist ki maze dat padtay. Ek ek karun dat nighun jatay

  उत्तर देंहटाएं
 40. mala swapnat maze pati dusrya bai sobat disle yacha arth ky hoto

  उत्तर देंहटाएं
 41. maze swatache lgn fkt tharle / jmle ahe. to navara mulaga,tyache ghar ani gharatlya 2 mhatarya bayka ani mi swata swpnat disne yacha arth sanga

  उत्तर देंहटाएं
 42. hey swpn mla pahate 4 te 4.30 vajtachya sumaras pdle ahe. plz reply

  उत्तर देंहटाएं
 43. Swapnat saap payala chawlela disla...paay khup dukhla aani pay hirwa nila disla. Tasech doctor paayala chira detana pan disle

  उत्तर देंहटाएं
 44. hiii... I saw a parrot flying inside our house.. i was present with my wife. we immediatly stopped fan as it may kill that parrot while flying inside my house... n then he started banging himself on my head while flying... n it continued for 2-3 times.. n the dream got over... its about 5-6 am on monday morning..
  Pls suggest.
  Rajendra Patwardhan

  उत्तर देंहटाएं
 45. swapnat sap eka anolkhi mansas chavane va khup bayaka amche june ghar 20 varshapurvi rahat hoto va gharala kulup disne

  उत्तर देंहटाएं
 46. Mazi aaji magachya varshi varli. Ani halli Mala nehmi swapnat mazi aaji disate.

  उत्तर देंहटाएं
 47. Mala swapnat nagach fakt tond disla aani tevach jaminilam bhok Norman houn tya prattek bhokatun ek ek sap tond kadha hota.te swapn mala padla aani mala jag aali.ya swapna cha arth kay aahe.pls sangal ka jara?

  उत्तर देंहटाएं
 48. मला पहाटे स्वप्न पडले की माझा खून केला आहे आणि माझं डोकं धडावेगळे केले आहे हे स्वप्नाचा अर्थ काय

  उत्तर देंहटाएं
 49. mala swapnamadhe maje shejarche aani relative ekamagomag ek martana disle yacha arth kay..

  उत्तर देंहटाएं
 50. mala swapnamadhe aamcha bajucha 7 yrs cha mulga jo mala aavdato to martana disala aani mi tyachya death body chya ithe cigrette pitana dislo...yacah arth kay..plz answer..

  उत्तर देंहटाएं
 51. mi swapanat vadal baghitale shade che patre akashat udat ahet ase disale meaning kay ahe kay darshwite

  उत्तर देंहटाएं
 52. मला स्वप्नात पोलिसांनी पकडलं आहे असं दिसतं यांचा अर्थ काय होतो ?

  उत्तर देंहटाएं
 53. आज मला स्वप्नात खूप मोठी पांढरी गाय ऱानात चारा खाताना दिसली...
  याचा अर्थ काय???

  उत्तर देंहटाएं
 54. Mala swapnat davya khandyawar sapache pillu chvlela disla. Yacha artha kay.

  उत्तर देंहटाएं
 55. Mala gelya 2-3 mahinya paasun swapnat ghan toilet ani vishta diste. please mala tyacha artha sanga

  उत्तर देंहटाएं
 56. mala svapnat ujavya payala saap chavala aani mi dachakun uthalo yacha arth kay asel plz reply.

  उत्तर देंहटाएं
 57. स्वप्नात कोणाच्या तरी ज्ञाद्धाच्या कार्यक्रमात मी स्वयंपाक केला. पण सर्वांच्या आधी भुक लागल्याने मीच जेवण केले.नंतर मला माझ्या वागण्याचा पश्चात्ताप झाला.
  मार्गदर्शन करावे

  उत्तर देंहटाएं
 58. MALA RATRI SWAPNAT MELELYA MANJARI DISLYA V MI ANOLKHI THIKANI AAHE TASECH KHUP PANYACHA ZARA WAHAT ASUN MELELI MANJAR PANYAT DEKHIL PADLI AHE V DUSRI MANJAR TYA MANJARILA KHAT AHE.MALA KHUP GHABRLYA SARKHE ZALE...YA SWAPNACHA KAY ARTH HOTO???

  उत्तर देंहटाएं
 59. MALA RATRI SWAPNAT MELELYA MANJARI DISLYA V MI ANOLKHI THIKANI AAHE TASECH KHUP PANYACHA ZARA WAHAT ASUN MELELI MANJAR PANYAT DEKHIL PADLI AHE V DUSRI MANJAR TYA MANJARILA KHAT AHE.MALA KHUP GHABRLYA SARKHE ZALE...YA SWAPNACHA KAY ARTH HOTO???

  उत्तर देंहटाएं
 60. Mla swapnat khup wagh disle te pn mazyach ghrachya parisarat aani sgle khunawt hote tikde wagh aahe jau nko mhnun

  उत्तर देंहटाएं
 61. Mala swapnat 2 vela Pali dislyat hyacha ky earth asu shakto
  Plz rly

  उत्तर देंहटाएं
 62. Mala swapnat nagach fakt tond disla aani tevach jaminilam bhok Norman houn tya prattek bhokatun ek ek sap tond kadha hota.te swapn mala padla aani mala jag aali.ya swapna cha arth kay aahe.pls sangal ka jara?

  उत्तर देंहटाएं
 63. Aaj dupari Mala swapnat Majhya gharachya Magchya darasamor bharleli wihir disli khup ghabrun me uthle... Ya Adhi Mala khup weles zal hot lagnachya Adhi Ani Lagn zalyas pn Kahi diwas... Pn Tevha dusrich wihir hoti Ani me tyat padle as swapn padt hot.... Pani yeu naye swapnat as mantat n... Plz reply... Kashache sanket ahet... Ani Kay upay karu

  उत्तर देंहटाएं
 64. Aaj dupari Mala swapnat Majhya gharachya Magchya darasamor bharleli wihir disli khup ghabrun me uthle... Ya Adhi Mala khup weles zal hot lagnachya Adhi Ani Lagn zalyas pn Kahi diwas... Pn Tevha dusrich wihir hoti Ani me tyat padle as swapn padt hot.... Pani yeu naye swapnat as mantat n... Plz reply... Kashache sanket ahet... Ani Kay upay karu

  उत्तर देंहटाएं
 65. झोपेत पहाटे स्वप्नात पांढरे रंगाचे कुत्रे अंगावर धाऊन येणे याचा अर्थ काय

  उत्तर देंहटाएं
 66. Mala Hali meleli manse baika swpanta distat yacha ky artha

  उत्तर देंहटाएं
 67. Maja swapnamade mi khup ajari ahe ase yete . Week made 2 da ase swapn padte

  उत्तर देंहटाएं
 68. मि अद्याप अविवाहित मुलगी आहे...पण काल राञी मला स्वप्न पडले की मला मुलगा झाला.....आणि मी त्याची काऴजी घेते तर या स्वप्नाचा काय अर्थ समजावा?

  उत्तर देंहटाएं
 69. माझ्या बायको ला स्वप्नात मला थोडे थोडे टक्कल पडलेले व डोक्यात जु(उवा) झालेल्या दिसल्या
  याचा काय अर्थ होतो
  कृपया उत्तर द्या

  उत्तर देंहटाएं
 70. Mla as swpn padl ki mla khup cute asa mulga zalay aani mi tyachyasobt kheltey...kyy asu shakt

  उत्तर देंहटाएं
 71. Mi avivahit aahe ....Mla khup cute asa mulga zalay aani mi tyachyasobt kheltey. .asa swpn pdl hot. .ky asu shakt yacha meaning

  उत्तर देंहटाएं
 72. Mala ase Dream ale ki mi mazya husband Chaya mitrachi car chalwate ani ti thokali.

  उत्तर देंहटाएं
 73. १२ वर्षाच्या मुलीणे स्वप्नात पांढरा वाघ पहाणे ?

  उत्तर देंहटाएं
 74. mala swapana khup saare maase pohatana disat aahet yacha arth kay samajava ???????

  उत्तर देंहटाएं
 75. mala swapnat roj kon na kon expire zalela dista ... ...kharab ch swapna padleli distat

  उत्तर देंहटाएं
 76. मला स्वप्नात काजवे घरात आलेले दिसलेत ह्याचा अर्थ काय pl सांगा

  उत्तर देंहटाएं
 77. मला स्वपनात स्वताचा मृत्यु दिसल्यास चागले कि वाईट pl सागा.

  उत्तर देंहटाएं
 78. Amachya gharat aaj sandhyakali 30 September'la chimani aali changale ahe ka ( mr.aaj sankalpa shardh hote

  उत्तर देंहटाएं
 79. Majha swapnat sap distat ,,,ASE roj nahi pan swapnat distat ...Hay mage Kahi karan aahe ka

  उत्तर देंहटाएं
 80. मी प्रचंड मोठ्या संकटात आहे. आज दिनांक १४/१०/२०१८ रोजी पहाटे ०४:३० च्या दरम्यान मला असे स्वप्न पडले की एका ठिकाणी खोदताना गडद निळ्या रंगांची कातडी असलेल्या नाग सापाची फणा तुटलेली आहे व प्रचंड घाण वास येऊन तो फणा नसलेला सर तुटलेला साप असा फणा काढल्या सारखा हालचाल करतो आणि त्याची फणा खोदलेल्या ठिकाण तीही डार्क निळ्या रंगांची पडलेली आढळते. या महा भयंकर स्वप्नाचा अर्थ काय होतो. आपण कृपया लवकरात लवकर सांगणे.

  उत्तर देंहटाएं
 81. सर आपला भ्रमणध्वनी क्रमांक द्या...अथवा माझ्या फोनवर संपर्क साधा...८३६९१९७१३८

  उत्तर देंहटाएं
 82. Mala.swapna padle ki mala 4 te 5 manse gheun jat ahet pandhare kapde ghalun an mi pan tyanchya mage jatoy an.achanak te sarv gayab zale sarv bahini bhintich hotya

  Yaxha arth kay ahe

  उत्तर देंहटाएं
 83. स्वप्नात दोन चंद्र दिसणे

  उत्तर देंहटाएं
 84. स्वप्नात घरात अनेक भुते दिसतात अर्थ काय

  उत्तर देंहटाएं
 85. Swapnat kutra tumchya dawya payachya angthyala chawtana dispyas.tyacha artha kai asawa.

  उत्तर देंहटाएं
 86. Mala swapnat Khup moth mothya allya ani nantr kalabhor vinchu disla to mla chavnyachya praytana kart hota Sakali 7 - 7.30 chya darmyan

  उत्तर देंहटाएं
 87. swapnat mishya shaving kaplelya disne...yacha arth kay hoto

  उत्तर देंहटाएं
 88. मी एके ठिकाणी जुना पण दुरुस्थ केलेल्या वाड्याकडे रिकामा हंडा पाणी भरण्यासाठी गेलो. पे एका मुलीने सांगितलं म्हणून तर त्या वाड्याच्या गेटला मला काट्याचं कुंपण दिसलं आणि थोड्याच वेळात एक सुंदर तरुणी ने गट उघडलं गेट गंजलेलं होतं थोडं. हंडा मात्र नवा होता त्या दोन तरुणी जवळजवळ एक सारख्या दिसत होत्या पण त्या गाईका होत्या आनंदात पाणी भरीत केव्हा तरी पहाटे हे गीत म्हणत होत्या आणि मी मंत्रमुग्ध होऊन त्यानं प्रोत्साहन देत होतो. मी पाणी भरून हंडा घेतला आणि निघालो आणि जाग आली. तर मला नेमका काय अर्थ असेल सांगावा ही विनंती.

  उत्तर देंहटाएं
 89. मला स्वप्नात घरातून पाण्याचा झरा आलेला दिसला आणि घर पुर्णपणे खाली कोसळले

  उत्तर देंहटाएं
 90. मला स्वप्नात घरातून पाण्याचा झरा आलेला दिसला आणि घर पुर्णपणे खाली कोसळले

  उत्तर देंहटाएं
 91. स्वप्नात धोबी आलेला दिसने

  उत्तर देंहटाएं