सोमवार, 4 अक्तूबर 2010

॥ बारा ज्योर्तीलिंगांचे स्मरण ॥

 द्वादश ज्योतिर्लिंगानि 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं
उज्जयिन्न्यांमहाकाल मोंकारममलेश्वरम । १ 
परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने । २  .
वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे
हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये  ३ .
एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रात: पठेन्नर:
सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति  ४  .
अर्थ : १ सौराष्ट्र प्रदेश (काठियावाड़) मध्ये श्री सोमनाथ,
२ श्रीशैल येथे श्री मल्लिकार्जुन,
३ उज्जयिनी मध्ये श्री महाकाल,
४ ओंकारेश्वर येथे, अमलेश्वर,
 परली मध्ये वैद्यनाथ,
६ डाकिनी नामक स्थान में श्रीभीमशंकर,
 सेतुबंध येथे श्री रामेश्वर,
८ दारुकावन मध्ये श्रीनागेश्वर,
९ वाराणसी (काशी) येथे श्री विश्वनाथ,
१० गौतमी (गोदावरी) तीरावर श्री त्र्यम्बकेश्वर ,
११ हिमालय वर श्रीकेदारनाथ, और
१२ शिवालय येथे, श्री घुश्नेश्वर,
जो मनुष्य ह्या बारा ज्योर्तीलिंगाच्या नावांचे जरी रोज पहाटे
 व संध्याकाळी स्मरण केले तरी आपल्या गेल्या सात जन्मांच्या
 पापांचा नाश होतो व शुभ फळे मिळतात.  
।। ॐ श्री शिवार्पणमस्तु  ।।
*********************************

1 टिप्पणी: